понеділок, 13 вересня 2021 р.

В рамках Фестивалю аудіовізуального мистецтва ТЕТРАМАТИКА відбувся концерт-майстерня GrupLab "Spectrum 921 LEM". Координатор: Марек Холонєвський [PL]. Учасники: Божена Боба-Дига, Юрій Булка, Конрад Ґенца, Лешек Гефі Вишньовський, Артур Ліс, Пьотр Мадей, Остап Мануляк, Войцех Сковронек, Лукаш Стефанський, Мирослав Трофимук, Марек Холонєвський

The GrupLab "Spectrum 921 LEM" concert-workshop was held as part of the Festival of audiovisual art TETRAMATYKA. Coordinator: Marek Choloniewski [PL]. Participants: Bożena Boba-Dyga, Yurij Bulka, Marek Chołoniewski, Konrad Gęca, Leszek Hefi Wiśniowski, Artur Lis, Piotr Madej, Ostap Manulyak, Wojciech Skowronek, Łukasz Stefański, Myroslaw Trofymuk